Kampaň "UDĚLEJME TEČKU"

Průběžné výsledky kampaně

8.7.2021
ondrej.novak

Kampaň na podporu očkování “Udělejme tečku” od samého počátku zjišťuje postoje populace k širokému spektru otázek, spojených s vakcinací. Je to důležité proto, aby témata a struktura kampaně byly stále aktuální a kampaň aby tím pádem byla co nejefektivnější.

V aktuální vlně výzkumu jsme také zjišťovali, zda vůbec kampaň “funguje”. Zda je vidět, zda se líbí a zda ovlivňuje postoje k očkování.

Tracking kampaně realizuje společnost Nielsen AdMosphere.

Aktuální výsledky si můžete prohlédnout zde!